Halasítások

Horgászszervezetek vizeinek halasításáról

A horgászszervezetek közvetlen hasznosításába tartozó vizek területe mintegy 29 ezer hektár, a hazai horgászható vízterületek csak egynegyede, mégis ezeken a vizeken kerül megfogásra az összes horgászzsákmány több mint 85 %-a.

Az egyesületek és szövetségek mindig komoly szerepet szántak és szánnak halgazdálkodási tevékenységükben a vizek halállománypótlásának a haltelepítéseknek. A horgászszervezetek halgazdálkodásuknál mindenkor a nonprofit jelleget valósítják meg, tehát a vízterület bevételeiből minél nagyobb részt használnak fel a halállomány pótlására, fejlesztésére, hogy horgászaik részére a legjobb fogási lehetőséget biztosítsák . A szervezetek nemegyszer tagdíj bevételüknek is nagy hányadát a vizek fejlesztésére , megfelelő szakmai elvárások teljesítésére , a halállomány védelmére fordítják és csak a fennmaradó hányadból oldják meg működési költségeiket. Érdemes megismerkedni, a hazai horgászszervezetek és tagságuk vizeik halállományának fejlesztésére mennyit költöttek az elmúlt évtizedben.

Halasítás értéke

Látható, hogy a horgászszervezetek összességében például a 2007. évben már több mint 2. 469 millió forintot költöttek haltelepítésekre. Ha ezt az összeget a horgászhasznosítású vizek területével elosztjuk, mintegy 85 ezer forintot költöttek egy hektár haltelepítésére.

A következő ábrán a halasítások évenkénti mennyiségi nagyságrendjét tekinthetjük meg. A kihelyezett halállomány egy részét súlyban (tömegben) jelenítjük meg.

Horgászvizek halasítása

Érdemes megismerkedni, hogy mely halfajokat és korosztályaikat telepítik szívesen a horgászhasznosítású vizek gazdái.

Halasítás megoszlása

Halak korosztály szerinti megoszlása

Látható, hogy elsősorban a fogható méretes, háromnyaras pontynak jelentős az aránya, meghatározó mennyiségben szerepel és főleg a kisebb területű horgászhasznosítású vizek telepítési anyaga, de a nagyobb vizek jó pontynevelő képességeit a kétnyaras, növendék ponttyal is jól kihasználják a horgászhasznosítók.. A vizeken a keszegféléknek, a kárásznak is meg van a maga szerepe, jelentősége. A hasznosító horgászszervezetek az adott év halszaporítási és beszerzési lehetőségtől, az ártól is függően komoly figyelmet fordítanak a horgászvizek ragadozó hal állományainak fejlesztésére is.

Forrás: MOHOSZ