Külföldi horgászok

Külföldiek horgászata

Hazánkba látogató külföldi állampolgár a következőképp horgászhat:

1. Először állami horgászjegyet kell váltania. A halászatról és horgászatról szóló hatályos törvény szerint:

“Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával, vagy az előző évi horgászjegyét bemutatja, horgászati tagságát igazolja és fogási naplóját leadja. A horgászvizsgát a halászati hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított okirattal kell igazolni.”

Tehát külföldi állampolgárnak is igazolni kell, hogy hazájában már tett horgászvizsgát.

Az állami horgászjegyek kiadásánál a nem ritka nyelvi nehézségeket, az illető külföldi állampolgár úgy is át tudja hidalni, hogy hazai horgászati okmányait bemutatja, és ennek alapján váltja meg a magyar állami horgászjegyet, melynek díja: 1 000,- Ft.

Az állami horgászjegy egy évre szól és a külföldi állampolgárnak is érdemes megőrizni, mivel ha a későbbi években újra Magyarországra látogat, az állami jegy a látogatás évére ismét meghosszabbítható egy bélyeggel (az éves meghosszabbító bélyeg is jelenleg 1000,- Ft-ba kerül).

Államijegy - magyar

Államijegy - magyar

A külföldi állampolgárt a magyar nyelvű állami horgászjegy is alapként jogosítja horgászatra, de a jegykiadó helytől függően az állami horgászjegy angol és német nyelvű változata is elérhető.

Ez azért fontos, mert a horgászatra vonatkozó, legfontosabb horgászati törvényi előírások olvashatók a jegyen.

Államijegy - külföldi

Államijegy - külföldi

Államijegy - külföldi

Államijegy - külföldi

Hol szerezhető be a külföldiek számára állami horgászjegy?

Néhány nagy víz (pl. Velencei-tó, Tisza-tó) környékén, a területi engedély forgalmazóknál (horgászegyesületek, horgászboltok, horgászati szolgáltatók) beszerezhető az állami horgászjegy külföldi állampolgárok részére. Egyébként az állami jegy az állami horgászjegyek forgalmazóinál (meghatározóan horgászegyesületek, megyei és területi horgász szövetségek irodáiban) vásárolható meg személyesen.

2. Az állami horgászjegy csak egy horgászatra jogosító alapokmány, de a kiválasztott vízterületre még területi horgászengedélyt is váltani kell. A területi engedélyek típusai általában: éves, heti, napi, vagy esetleg több napra szóló engedélyek. A különböző vízhasznosítók nagyobb vizeinek területi engedély árait megtalálják honlapunkon. A külföldi állampolgárnak, mivel ritkán tagja magyar horgászegyesületnek, a “Tagsági lap” bélyeg nélküli területi engedélyárak mutatják számára az adott víz engedélyárait.

Hol lehet vásárolni területi engedélyt?

A nagyobb vizekre szóló engedélyeket általában a víz térségében található városokban, településeken, a hasznosító horgászegyesületeknél, szövetségeknél, és a térség horgászboltjaiban, horgászati szolgáltatóinál.

Budapesten több horgászboltban és a Nagybudapesti Horgászok Egyesülete ügyfélszolgálati irodáiban (www.nagybudapesti.hu).

A kisebb vizek esetében a vízhasznosító irodájában, horgásztanyáján, vagy igen sok esetben a helyszínen található engedélykiadó helyen.

Ezen kívül a külföldi állampolgár is megvásárolhatja – állami horgászjegy birtokában – az ún. általános területi engedélyt (érvényessége és ára megtekinthető a honlapunkon a – www.mohosz.hu – a területi engedélyekkel kapcsolatos oldalán), mely jó néhány nagyobb vízterületen teszi lehetővé a horgászatot.

3. A külföldi állampolgár tehát érvényes magyarországi állami horgászjegy és a kiválasztott vízterületre szóló területi engedély birtokában tud horgászni.

Még egy fontos szempontot kell említenünk, mégpedig azt, hogy a horgászat tényleges megkezdése előtt célszerű tájékozódni a víz helyi horgászrendi előírásairól, mivel úgy a terület, mint az időszak, az alkalmazható módszerek és a helyi sajátosságok figyelembe vételével, sokféle helyi szabályozás lehet érvényben, melyre a vendéghorgászoknak is ügyelni kell.

4. Ha egy külföldi állampolgár huzamosabb ideig Magyarországon tartózkodik, vagy tartósan itt él érdemes egy hazai horgászegyesületet keresni és oda belépni tagnak. A törvényi szabályozás szerint, ha hazájában letett horgászvizsgát, annak okmányával, vagy horgászati okmányaival igazolja nem kell hazánkban horgászvizsgát tennie.

Ha egy horgászegyesületbe belép egy külföldi állampolgár, vállalja a tagdíj fizetését és az egyesületi alapszabályban a tagok részére előírtakat akkor- természetesen térítés ellenében – minden olyan horgászati okmánnyal (állami horgászjegy, horgászigazolvány, fogási napló, stb.) ellátják, mely a magyar horgászokra jellemzők és a tagságból fakadó jogok és kedvezmények is megilletik.

Forrás: MOHOSZ