Okmányok

A horgászati okmányok

A horgászatra jogosító okmányok a következők :

1. Állami horgászjegy

Alapokmány Magyarországon valamennyi horgászni kívánó személynek rendelkezni kell vele!

Önmagában viszont az állami horgászjegy nem jogosít a horgászatra csak az adott vízterületre érvényes területi engedéllyel együtt kezdhető meg a horgászati tevékenység.

Állami Horgászjegy

2. Területi engedély

Az adott víz (ek)re szóló területi engedély az állami horgászjeggyel együttesen jogosít horgászatra.

Milyen adatok vannak feltüntetve a területi engedélyeken :

– az engedélyt kiadó szervezet neve

– az engedélyes neve és lakcíme ( akinek a nevére szól a területi engedély )

– a halászati vízterület (értsd.: horgászható víz ), illetve az a vízszakasz, amelyre az engedély vonatkozik

– az engedély érvényességének időtartama

– az engedély milyen horgászati tevékenységre jogosít

– a törvényben előírt tilalmak és korlátozások és ennek esetleges helyi szigorításai

– a vízhasznosító által előírt horgászrend, mely a halászati-horgászati törvényi előírásoknál szigorúbb előírásokat is tartalmazhat, valamint a víz hasznosításával kapcsolatos részletes előírásokat és horgászati szabályait is tartalmazza

Az állami horgászjegy váltásának törvényi feltételei a következőek :

– az a személy kaphat állami horgászjegyet, aki rendelkezik a halászati hatóság által igazolt horgászvizsgával

A horgászvizsga igazolvány a következőképpen néz ki:

Az igazolványt meg kell őrizni, az állami jegy váltásakor van jelentősége, főleg akkor ha több éven keresztül nem váltottunk állami horgászjegyet, nem horgásztunk, ilyenkor a vizsga igazolvány bemutatásával gond nélkül válthatunk az adott évre állami jegyet.

A vizsga igazolványt a vízpartra ne vigyük magunkkal arra nincs szükség, a halőr nem kérheti, őrizzük meg okmányaink között otthon.

– az a személy is gond nélkül vált állami horgászjegyet, aki korábbi években részére kiállított állami horgászjegyét bemutatja az állami horgászjegy kiadójának

– az a személy kaphat állami horgászjegyet, aki előző évi fogási naplóját leadta

Fogási napló

Fogási napló

– az a személy kaphat állami horgászjegyet, aki horgászszervezeti tagságát igazolja

Horgászszervezeti okmányok

A horgászszervezeti tagságot az adott évre érvényes horgászegyesület által kiadott és érvényesített horgászigazolvánnyal tudja igazolni a horgász.

Horgászigazolvány

A horgászszervezetek érdekeik és tagságuk védelmében további szervezetükre jellemző okmányokat is rendszeresítettek ilyen például az un. Tagsági lap, melyet egy szervezeti közösséghez tartozó horgászegyesületek, közös szervezeti döntés alapján évenként adnak ki.

Forrás: MOHOSZ