100. éves az első magyar horgászegyesület!

BSEA 2008. évben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a Budapesti Sporthorgászok Egyesülete. Visszatekintés az egy évszázada történtekre :

” A XX. század első évtizede fontos időszak a magyar horgászat múltjában, talán azt is mondhatjuk, ekkor kezdődött horgászatunk tényleges történelme. Egyrészt azért, mert ez az évtized a magyar horgászat szervezeti fejlődésének kezdete, másrészt mert ettől az időtől fogva vannak, ha rendszertelenül is, írásbeli, nyomtatott dokumentumok horgászmúltunk eseményeiről. A Budapesti Sporthorgászok Egyesülete hivatalosan az 1908-as esztendőt vallja megalakulása időpontjának.

A megalakulás körülményeire Bányai Árpád, az egyesület elnökhelyettese, a “Sporthorgászat” című lap 1925-ben megjelent első számában így emlékszik vissza: -“A Pálfy téri Borowszky-féle vendéglőben alakuló gyűlést tartottunk, amelyen a kinyomtatott és szétküldött meghívókra 46 horgász gyűlt egybe. Szavazást követően megválasztották az egyesület vezetőit. Megalakult tehát a várva-várt egyesület, a Budapesti Horgászok Egyesülete címen és elfogadták az alapszabályokat is, amelyeket a m. kir. Belügyminisztérium 1910. évi április 6-án 41 654/V. számú rendeletével hagyott jóvá.” – A 46 jelenlévő horgász kivétel nélkül belépett az egyesületbe és a tanácskozás során már az önálló vízbérlet kérdései is felmerültek. Az alapszabály második paragrafusa a következőképpen ismerteti az egyesület célját: – “Az egyesület célja kizárólag a horgászat gyakorlásának zavartalan és eredményes biztosítása, mely cél egyrészt alkalmas vízterületek bérlése, a halállomány szaporítása, másrészt a szakba vágó felolvasások és vitatkozások rendezése s a tagoknak a horgászatban való elméleti és gyakorlati oktatása által éretik el.” – – “1925-ben az egyesület hivatalos lapja, egyben az első magyar horgászújság folytatásban közölte a tagok névsorát. Kik horgásztak 40 évvel ezelőtt a Budapest környéki vizeken? Az egyesületnek 1925-ben 350 tagja volt, nagy részük az akkori polgári középosztályból való, de a különféle főtanácsosok, bankigazgatók mellett igen sok kisiparost is találhatunk. A tagnévsorban szerepel több közismert művész, újságíró, színész, ez utóbbiak között Csortos Gyula és Baló Elemér neve is.”

BSE

BSE Oklevél

A Budapesti Sporthorgászok Egyesülete (BSE) napjainkban 600 fős tagsággal rendelkezik, 500 fő a felnőtt és 100 fő az ifjúsági, gyermekhorgászok létszáma. Az egyesület tagjai érdekeltségük révén zömmel a Ráckevei Dunaághoz kötődnek, itt a szigetcsépi vízszakaszon egyesületi horgásztanyával is rendelkeznek. A BSE a Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség tagegyesülete, a szövetség elnökségébe delegált képviselőjük révén aktívan vesznek részt a szövetség érdekvédelmi, halgazdálkodási, halvédelmi és környezetvédelmi munkájában

A MOHOSZ Választmányának 2008. májusi ülésén ünnepélyesen megemlékeztek az első horgászegyesület megalakulásáról.

Forrás: MOHOSZ

A bejegyzés kategóriája: Hírek
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?